Nous Espais

És una empresa pública municipal, de caràcter unipersonal i mig propi del seu soci únic l'Ajuntament de Torrent / Ees una empresa pública municipal, de carácter unipersonal y medio propio de su socio único el Ayuntamiento de Torrent.