Aigües de l'Horta

Aigües de l'Horta és des del 1996 una empresa mixta formada per l'Ajuntament de Torrent i Hidraqua SA, dedicada a la gestió del cicle integral de l'aigua a la comarca de l'Horta de València / Aigües de l'Horta es desde 1996 una empresa mixta formada por el Ayuntamiento de Torrent y Hidraqua, SA, dedicada a la gestión del ciclo integral del agua en la comarca de l'Horta de Valencia.