Padró de guals 2016 / Padrón de vados 2016

Relació de guals de la ciutat de Torrent segons el padró de 2016. Disposa de les coordenades geogràfiques i la referència cadastral / Relación de vados de la ciudad de Torrent según el padrón de 2016. Dispone de las coordenadas geográficas y la referencia catastral.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 27Maig, 2016, 08:21
Vistes recents 3
Vistes totals 231