Consum municipal d'aigua / Consumo municipal de agua

Consum d'aigua de les dependències municipals, agregat trimestralment. Incorpora dades de dependències municipals, parcs i jardins, centres esportius i centres educatius. Dades a partir de l'any 2014. / Consumo de agua de las dependencias municipales, agregado trimestralmente. Incorpora datos de dependencias municipales, parques y jardines, centros deportivos y centros educativos. Datos a partir del año 2014.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 27Juliol, 2016, 07:46
Vistes recents 1
Vistes totals 172