Saltar al contingut

El Portal de Dades Obertes de Torrent té com a objectiu oferir la disponibilitat i accés a les dades del nostre municipi, de manera que eixes dades es puguen descarregar de forma senzilla en diversos formats modificables i que puguen ser reutilitzades, redistribuïdes o integrades en altres conjunts de dades.

Més visitats

+

Recentment modificats

+